scroll

Voorwoord

'Klaar voor de toekomst!'

‘In alles staat op Meerwerf-basisschool De Duynvaerder het kind centraal. We willen kinderen begrijpen en iets extra’s betekenen voor kinderen. We luisteren actief en zorgen voor een veilige basis. We activeren en stimuleren leerlingen. We maken het onderwijs leuk en aantrekkelijk en zorgen dat leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Uw kind klaar voor de toekomst! Dat is waar wij als team voor gaan.
De afgelopen jaren hebben we mooie resultaten geboekt en goed onderwijs neergezet. Door cultuureducatie te integreren in de lessen, door de modernisering van het onderwijsaanbod en kinderen zelf inspraak te geven in het onderwijs en door ontwikkelingsstimulerende activiteiten voor thuis aan te bieden. We benoemen en behandelen verschillende situaties en dagen kinderen uit hierover na te denken. Hoe zou jij dit oplossen?


We bieden uitgebreid onderwijs, waar álle leerlingen van profiteren. We hebben een ruimer taalaanbod, geven cultuureducatie met kwaliteit en besteden aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden. We laten kinderen opgroeien en leren in een omgeving, die net zo veelzijdig is als de maatschappij waarin zij later zullen functioneren.


We moedigen kinderen aan te laten zijn wie zij zijn. Laat een ander niet bepalen wat je voelt en denkt, maar volg je eigen weg en je eigen gevoel. Dit past bij de openbare identiteit van De Duynvaerder en wordt op positieve wijze gewaardeerd en gestimuleerd. Deze boodschap drukken we kinderen die onze school verlaten nogmaals op het hart. Jij bent jij. Als ik zie hoe kinderen hier met elkaar omgaan, dan zie ik rust, structuur en regelmaat in een veilige, positieve omgeving.


Angele Selhorst, directeur Meerwerf-basisschool De Duynvaerder