scroll

Buitenschoolse opvang

Onze school biedt ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door de Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) in de Brede School aan de IJsselmeerstraat. Hier wordt het multifunctionele karakter nog eens onderschreven, de voor- en naschoolse opvang zit naast de Duynvaerder in hetzelfde complex. SKDH verzorgt voor ons de voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang. BSO Koraaleiland vindt u in het Brede School concept aan de IJsselmeerstraat.

De BSO-locaties van SKDH bieden opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar en staan in het teken van huiselijkheid, veiligheid en vrijheid. Het activiteitenaanbod is uitdagend en brengt kinderen spelenderwijs verder in het eigen kennen en kunnen. Opvang is al mogelijk vanaf een tarief van € 0,40 per uur. Tevens biedt SKDH in de Brede School een peuteraanbod bij de peuterspeel- en leergroep de Bonte Bijtjes. De PSL-locaties van SKDH zijn gericht op het spelenderwijs leren. De brede ontwikkeling wordt gestimuleerd en gevolgd aan de hand van het VVE-programma Uk & Puk.

Voorschoolse opvang is elke schooldag vanaf 07.00 uur mogelijk. De kinderen eten een broodje en kunnen samen spelen. De pedagogisch medewerkers van SKDH zorgen dat uw kind op tijd in de klas is. De naschoolse opvang sluit aan op het continurooster. De kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden door medewerkers van SKDH na de les uit de klas opgehaald.

Aan de hand van een thema wordt telkens een gezamenlijke binnen- of buitenactiviteit georganiseerd. Naschoolse opvang is mogelijk op maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur of tot 18.00 uur. In de vakanties is de BSO op alle doordeweekse dagen geopend, vanaf 07.30 tot 18.00 uur.