scroll

Lunch op school

Wij werken op school met een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen tijdens de middagpauze samen met hun klasgenoten bij hun leerkracht eten. Door dit rooster is er meer rust en regelmaat tijdens de schooldag en hebben we meer effectieve leertijd. Bovendien zijn er door de invoering van het continurooster geen kosten verbonden aan het verplichte lunchen op school. Wij vragen u om uw kind niet te veel en niet te weinig brood mee te geven. Te 'moeilijk' brood in een kwartier opeten valt niet mee, geef liever mee wat een kind redelijk graag lust. Geef geen snoep en frisdrank mee bij de lunch.