scroll

Huiswerk

Om te leren studeren worden in de bovenbouw groepen van De Duynvaerder regelmatig opdrachten verstrekt in de vorm van huiswerk. Wij willen met deze huiswerkopdrachten de leerlingen tevens laten wennen aan het thuis verrichten van zowel maak- als leerwerk, ook met het oog op het voortgezet onderwijs. De verstrekte opdrachten worden achteraf op school door de leerkrachten gecontroleerd en met de leerlingen besproken. In de onderbouw groepen kan het incidenteel voor komen dat de kinderen met 'huiswerk' thuis komen. Hier gaat het dan meestal om het nog eens extra oefenen van woordjes of de 'tafels'.