scroll

Contacten school en gezin

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Een goede samenwerking heeft immers een grote invloed op het welbevinden en op de leerprestaties van uw kind. Ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie tussen onze school en leerling. Wij hebben elkaar gedurende de gehele basisschoolperiode nodig als partner; als partner in de opvoeding, als gesprekspartner, als vrijwilliger of in de medezeggenschap van school. Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of de samenwerking bij problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt ons in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van u als ouder.
Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van uw kind is het belangrijk dat we elkaar regelmatig van informatie voorzien over de ontwikkeling en leerprestaties van uw kind. Wij hanteren daarom op school allerlei vormen van contact tussen u en onze school. Voor korte gesprekjes of mededelingen kunt u na schooltijd altijd binnenlopen. Voor langere gesprekken vragen we u een afspraak te maken.
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden en thema-ochtenden. In het begin van het schooljaar vindt een informatieavond plaats. U maakt kennis met de leerkracht(en) van uw kind en wordt geïnformeerd over wat u kunt verwachten in het komende schooljaar. Tevens worden twee kijkmomenten georganiseerd. Op deze momenten laten de leerlingen hun werk aan de ouders zien, De ouders van groep 8 worden twee keer voor een gesprek uitgenodigd in verband met de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast nodigen we u tweemaal per jaar uit voor een gesprek over de vorderingen van uw kind bij ons op school.
Informatiemiddag:
17 september 2019 vanaf 13.45

15-minutengesprekken:
‌5 tot 8 november 2019 en 14 tot 17 april 2020

Rapportenavond:
3 februari en 29 juni 2020